Đại học Stony Brook là một trường đại học nghiên cứu công lập tọa lạc tại Stony Brook, New York, Hoa Kỳ. Nó là một phần của hệ thống Đại học Bang New York (SUNY). Được thành lập vào năm 1957, Stony Brook đã phát triển để trở thành một trong những tổ chức nghiên cứu hàng đầu trong nước, được biết đến với sự chú trọng mạnh mẽ vào nghiên cứu khoa học và y tế cũng như các chương trình học thuật đa dạng.

Trường đại học bao gồm một số trường cao đẳng và trường học, bao gồm Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng, Trường Cao đẳng Kinh doanh, Trường Y và Trường Báo chí, cùng nhiều trường khác. Đại học Stony Brook đặc biệt nổi tiếng với các chương trình trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, kỹ thuật, khoa học máy tính và khoa học biển.

Khuôn viên của Stony Brook nằm trên Bờ Bắc của Long Island, mang đến khung cảnh đẹp như tranh vẽ thuận lợi cho cả hoạt động học tập và hoạt động ngoài trời. Trường đại học cam kết thúc đẩy sự đổi mới, sự xuất sắc trong học tập và sự đa dạng về văn hóa, biến trường thành một tổ chức năng động và sôi động trong hệ thống SUNY.


Sinh viên Ấn Độ tại Đại học Stony Brook đóng góp đáng kể vào môi trường văn hóa và học thuật đa dạng của trường. Là một trong những nhóm sinh viên quốc tế lớn nhất trong khuôn viên trường, sinh viên Ấn Độ mang đến những góc nhìn, kinh nghiệm và tài năng phong phú cho cộng đồng đại học.

Những sinh viên này tham gia vào các ngành học khác nhau, bao gồm kỹ thuật, khoa học máy tính, kinh doanh, y học và nhân văn. Họ tích cực tham gia nghiên cứu, thực tập, tổ chức trong khuôn viên trường và các sự kiện văn hóa, làm phong phú thêm cuộc sống trong khuôn viên trường bằng truyền thống, ngôn ngữ và phong tục của họ.

Các tổ chức sinh viên và câu lạc bộ văn hóa Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng ý thức cộng đồng và cung cấp mạng lưới hỗ trợ cho sinh viên Ấn Độ. Các tổ chức này thường tổ chức các lễ hội văn hóa, hội thảo học thuật và các hoạt động xã hội, tạo cơ hội cho sinh viên tôn vinh di sản của mình, kết nối với bạn bè và tham gia vào các cuộc đối thoại đa văn hóa.

Sinh viên Ấn Độ tại Đại học Stony Brook không chỉ đóng góp vào thành tích học tập xuất sắc của trường mà còn đóng góp vào nền văn hóa sôi động và hòa nhập trong khuôn viên trường, thúc đẩy sự đa dạng, hiểu biết và quan điểm toàn cầu.

Để biết thêm thông tin về trường này, vui lòng truy cập www.stonybrook.edu.