Đại học & Cao đẳng Hoa Kỳ
xếp hạng hàng đầu hoặc được nhà nước hỗ trợ

Bộ sưu tập cao cấp đã sửa đổi

Giữ chặt! Đang tải dữ liệu.

 • Chương trình / Bằng cấp
  +

 • Khu vực
  +
  New England
  Trung Hoa
  Bắc Trung Bộ
  Tây Bắc
  hướng Tây
  miền Nam
 • Kích thước
  +
 • Chi phí (đại học)
  +
 • Hơn
  +

  Loại hỗ trợ

  Công khai
  Riêng

  Chương trình ngôn ngữ (ESL)

  Vâng
  Không

  Nhà ở sinh viên

  Vâng
  Không

  Cài đặt

  Chỉ số an toàn

  Tỷ lệ chấp nhận

Cập nhật nhất

Dữ liệu chính thức

Nguồn thông tin và dữ liệu

Sở giáo dục 1.US (2017-18)

2.Website của trường Cao đẳng & Đại học Hoa Kỳ

XUẤT KHẨU. Dữ liệu mới nhất từ ​​Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

Báo cáo Tội phạm thống nhất 4.FBI (2015-16)