Các trường đại học & cao đẳng Hoa Kỳ
xếp hạng hàng đầu hoặc được nhà nước hỗ trợ 

Vui lòng liên hệ với các trường bạn quan tâm để biết thông tin mới nhất.

 

Bộ sưu tập cao cấp đã sửa đổi

Giữ chặt! Đang tải dữ liệu.

 • Chương trình / Bằng cấp
  +

 • Khu vực
  +
  New England
  Trung Hoa
  Bắc Trung Bộ
  Tây Bắc
  hướng Tây
  miền Nam
 • Kích thước máy
  +
 • Chi phí (đại học)
  +
 • Hơn
  +

  Loại hỗ trợ

  Công khai
  Riêng

  Chương trình ngôn ngữ (ESL)


  Không

  Nhà ở sinh viên


  Không

  Cài đặt

  Chỉ số an toàn

  Tỷ lệ chấp nhận

 

Cập nhật nhất

Dữ liệu chính thức

Nguồn thông tin và dữ liệu

Sở giáo dục 1.US (2021-22)

2. Trang web của các trường Cao đẳng & Đại học Hoa Kỳ

XUẤT KHẨU. Dữ liệu mới nhất từ ​​Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

Báo cáo Tội phạm thống nhất 4.FBI (2020-21)