So sánh các xếp hạng của 5 College

So sánh các xếp hạng của 5 College

Xếp hạng đại học nào là tốt nhất để theo dõi? Đây là một câu hỏi khó trả lời. Mọi xếp hạng đều có ưu và nhược điểm của nó. 1. Xếp hạng Đại học Thế giới của Times Higher Education Bảng xếp hạng đại học toàn cầu của Times Higher Education đánh giá các trường “bằng ...
So sánh các xếp hạng của 5 College

Những thứ hạng đại học đó quan trọng như thế nào (cập nhật: 12/28/2019)

Những điểm sau đây được trích từ một bài báo có tiêu đề "Những thứ hạng đại học đó quan trọng như thế nào?" được xuất bản bởi www.theintelligencer.com. Chúng tôi muốn chia sẻ với độc giả của chúng tôi bài báo xuất sắc và vượt thời gian này sau khi chúng tôi được sự cho phép của ...