Chúng tôi cung cấp cho sinh viên quốc tế hỗ trợ tuyển sinh đại học Hoa Kỳ với lợi ích tốt nhất trong trái tim. 

Tất cả các bảng xếp hạng dưới đây dựa trên ấn bản 2022-23 của Best Colleges do US News & World Report công bố.

Alabama
Đại học Auburn – #97 (Quốc gia)
Đại học Auburn tại Montgomery – #67 (Khu vực phía Nam)

California
Đại học Thái Bình Dương – #151 (Quốc gia)

DC
Đại học Mỹ – #72 (Quốc gia)

Florida
1. Đại học Quốc tế Florida – #151 (Quốc gia)
2. Đại học Central Florida – #137 (Quốc gia)

Georgia 
Đại học Mercer – #166 (Quốc gia)

Illinois
Đại học Illinois tại Chicago – #97 (Quốc gia)
Đại học Illinois tại Springfield - #20 (Khu vực Trung Tây)

Kansas
Đại học Kansas – #121 (Quốc gia)

Louisiana
Đại học Bang Louisiana – #176 (Quốc gia)
Đại học Tulane – #44 (Quốc gia)

Massachusetts
1. Đại học Massachusetts – Amherst #67 (Quốc gia)
* chỉ dành cho các chương trình trực tuyến

2. Đại học Massachusetts – Boston #234 (Toàn quốc)

Mississippi
Đại học Mississippi – #162 (Quốc gia)

Newyork
Đại học Adelphi – #151 (Quốc gia)

Ohio
1. Đại học Bang Cleveland – giữa #331 và #440
2. Đại học Dayton – #127 (Quốc gia)

Bang Nam Carolina
Đại học Nam Carolina - #115 (Quốc gia)

Utah
Đại học Utah – #105 (Quốc gia)

Washington
Đại học Gonzaga – #83 (Quốc gia)