Trích từ InsideHigherEd.com

Hơn 75% trường cao đẳng Hoa Kỳ không yêu cầu điểm SAT hoặc ACT để nhập học.

Theo một danh sách được xuất bản bởi FairTest: Trung tâm Quốc gia về Thử nghiệm Công bằng và Mở. Đó là mức cao nhất mọi thời đại.

Hơn một nửa số trường cao đẳng cam kết sẽ tiếp tục không yêu cầu SAT hoặc ACT để nhập học cho năm tuyển sinh tiếp theo.


Trích từ entry.universityofcalifornia.edu

UC sẽ không xem xét điểm thi SAT hoặc ACT khi đưa ra quyết định tuyển sinh hoặc trao học bổng. Nếu bạn chọn gửi điểm kiểm tra như một phần trong đơn đăng ký của mình, chúng có thể được sử dụng như một phương pháp thay thế để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về tính đủ điều kiện hoặc để xếp lớp sau khi bạn đăng ký.