Những điều bạn nên biết về GPA

Điểm trung bình và bạn


Trang này về cơ bản dành cho sinh viên quốc tế. (Tuy nhiên, sinh viên Mỹ cũng có thể tham khảo trang này nếu họ chuẩn bị đi du học.)
Trước khi bạn đăng ký vào một trường cao đẳng ở Hoa Kỳ, vui lòng lưu ý sự khác biệt giữa hệ thống chấm điểm được sử dụng ở quốc gia của bạn và Hoa Kỳ. Dưới đây là thang điểm được sử dụng bởi các trường cao đẳng trên thế giới và điểm tương đương của họ trong hệ thống của Hoa Kỳ.


[supsystic-bảng id = 74]